úterý 1. září 2015

Japonská půjčka (dnes Kamali) je nově produktem společnosti Home Credit a.s.

Až do 31. srpna 2015 poskytovala Japonskou půjčku, od 1. února 2017 známou jako Kamali, společnost Click Credit s.r.o. Od 1. září 2015 ji poskytuje společnost Home Credit a.s. Pro naše klienty se nic nemění - Japonská půjčka zůstává nadále tak výhodná, jako dosud.

Historie naší Japonské půjčky sahá do roku 2013. V květnu tehdejšího roku vznikla mikropůjčka se jménem Click Credit. Tuto rychlou půjčku poskytovala společnost Click Credit s.r.o. Ta byla ze 100 % vlastněna společností Home Credit B.V. se sídlem v Amsterodamu.

Asi o dva roky později, 24. července 2015 jsme se rozhodli změnit jméno půjčky Click Credit na Japonskou půjčku. Přitom jsme zachovali to dobré, co naši klienti znali, a přidali jsme ještě další vylepšení.

Nyní, k 31. srpnu 2015 došlo i k plánovanému zániku společnosti Click Credit s.r.o. sloučením se společností Home Credit a.s. Od 1. září 2015 tak naši Japonskou půjčku poskytuje právě společnost Home Credit a.s. se sídlem v Brně.

Pro vás, naše klienty nebo obchodní partnery se tím nic nemění, neboť všechny platné smlouvy, jakož i závazky a povinnosti z nich vyplývající, přešli tímto sloučením právě na společnost Home Credit a.s.

Žádné komentáře:

Okomentovat